obefogad

obefogad
• överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig
• orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig
• omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig
• grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • obefogad — adj (obefogat, e) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • orättmätig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig …   Svensk synonymlexikon

  • fåfäng — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • fåfäng, kokett, egenkär, flärdfull, ytlig • egenkär, självbelåten, självupptagen, självklok, egocentrisk, fåfäng, egenrättfärdig, självisk, egoistisk • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • falsk — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • falsk, osann, oriktig, ogrundad, vilseledande • konstlad, onaturlig, tillgjord, falsk • förrädisk, falsk,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • förkastlig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • ovärdig, föraktlig, förkastlig, skändlig, skamlig, tarvlig • föraktlig, vanhedrande, skamlig, neslig, förkastlig, avskyvärd, ärelös …   Svensk synonymlexikon

  • godtycklig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk • egenmäktig, självrådig, självsvåldig …   Svensk synonymlexikon

  • grundlös — • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig …   Svensk synonymlexikon

  • obehövlig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig …   Svensk synonymlexikon

  • obevisad — • grundlös, obefogad, osann, ogrundad, obevisad, ohemyl, orättmätig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”